De relatie tussen leefstijl en chronische ziekten

Leefstijl, zijn de keuzes en de manier van doen en laten in je leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn op:

  • Sociaal gebied
  • Economisch gebied
  • Cultureel gebied
  • En Gezondheid

In dit artikel zal er worden ingegaan op de relatie tussen leefstijl en chronische ziekten. Er wordt us gekeken naar het aspect  op het gebied van gezondheid. Er zal gebruik worden gemaakt van een voorbeeld. Wij nemen als voorbeeld een fictieve Jan. Jan is 40 jaar oud en lijdt aan Diabetes Mellitus Type. Jan is al 15 jaar gerouwd en heeft twee kinderen. Naast diabetes heeft Jan ook last van Hartdalen en Nierfalen. Voor het nierfalen, moet hij regelmatig naar het ziekenhuis voor Hemodialyse. Hemodialyse is een behandeling die het bloed zuivert en overtillog vocht verwijderd. Dat gebeurt in een kunstnier(een filter die aan een dialyse machine is verbonden). Dit moet vier keer vier uren per week. Hierdoor is Jan arbeidsongeschikt verklaart.

Economisch Kapitaal

Het feit dat Jan arbeidsongeschikt is verklaart, heeft invloed op zijn economisch kapitaal. Het economisch kapitaal bestaat uit de financiële middelen de mensen hebben om macht en invloed te bereiken binnen een samenleving. Jan kan niet meer werken. Hoerdoor daalt het inkomen van het gezien van Jan. Het enige inkomen komt nu van Zijn vrouw die ook al parttime werkt. Het gezin van Jan heeft nu moeite om haar maandelijkse lasten zoals de huur van het huis, gas, elektriciteit etc. te betalen.

Cultureel kapitaal

Zo zie je dat het diagnose van diabetes bij Jan ook invloed heeft gehad op het cultureel kapitaal. Culturele kapitaal is de culturele competentie die mensen bezitten. Socialisatie is het overnemen van die culturele competenties. Gebeurd dat niet, dan zit de mens in een lastige positie. Door zijn ziekte, is Jan vaak vermoeid. Hij ligt dus veel op bed. Hierdoor kan hij veel activiteiten niet meer ondernemen. Ook heeft het invloed op de relatie met zijn vrouw. Zijn ziekte heeft dus hier ook invloed op zijn sociale kapitaal. Jan heeft zorg nodig. Zijn dagelijkse zorg wordt door zijn vrouw en kinderen, thuis, gedaan. Zij verlenen mantelzorg. Dit betekend dat zijn vrouw en kinderen hem in feite niet alleen kunnen laten. De ziekte van Jan heeft dus ook invloed op zijn vrouw en kinderen. Ze kunnen niet meer op vakantie of zomaar een dagje weg.

Geïnternaliseerde vaardigheden

Door zijn ziekte heeft Jan andere geïnternaliseerde vaardigheden dan een gezond persoon. Geïnternaliseerde vaardigheden zijn vaardigheden die iemand zich zo eigen heeft gemaakt dat zij automatisme worden. Bij Jan zijn dat Insuline prikken, Bloed prikken en eten op regelmatige tijden.

Toekomstbeeld

De ziekte heeft ook invloed op het toekomstbeeld van Jan. Voor zijn nierfalenmoet hij vier keer per week naar het ziekenhuis voor Hemodialyse. Dit vergt veel van zijn lichaam, en vooral van zijn hart. Hij heeft al last van Hartfalen. Het toekomstbeeld is dus heel somber. Er is kans dat hij door al deze vermoeiende verplichtingen ook kan gaan overleiden.

Hier enkele video’s voor het omgaan met personen die lijden aan chronische ziektes

https://www.youtube.com/watch?v=8YhcTWZQiwk

https://www.youtube.com/watch?v=XePJoQs2tdE