De toekomst met chronische ziektes

 

Op dit moment worden huisartsen overspoeld met patiënten die last hebben van chronische ziekten. Dit is misschien wel de grootste uitdaging in de moderne geneeskunde. naast alle successen die geboekt zijn, is de stapeling van chronische ziekten waarmee de arte nog te maken hebben.

Succes in geneeskunde

Het succes van de geneeskunde verstaald zich sinds de afgelopen Jaren in een veel betere overleving. Iets dat de laatste jaren een enorme helling is geworden is dat wij steeds langer leven. Dat is ook heel erg zichtbaar, e zie je ook om je heen en op straat. Het is zo een groot effect dat je het ok echt ziet in het dagelijks leven. Vijftig jaar geleden werden mensen heel moeilijk 70 of 75 jaar. Vandaag de dag wordt men met wat extra moeite 80 tot 85 jaar. Als jet zo door gaat, heeft de baby die morgen geboren wordt, 50% de kans om 100jaar te worden. Hoe komt dat nou? Gewoon omdat de artsen en specialisten nu beter in staat zijn ziektes te behandelen. Artsen zin bijvoorbeeld steeds knapper geworden in transplantatie. Als je nieren het niet goed doen, kun je vervangende therapie gebruiken. Eigenlijk wordt er steeds meer mogelijk. Zo kunnen wij steeds langer leven.

Implicaties

En dit brengt ons op de vraag als de ziektes die nu heel goed behandeld kunnen worden, helemaal weg zijn. het antwoord hierop blijkt volgens deskundigen nog een tijdje negatief te zijn. Iemand met een heel groot hartinfarct of een tweede hartinfarct, die goed behandeld is geworden, kan dan nog last blijven behouden van zijn zwakke hart. Iemand die zijn hele leven lang longproblemen heeft gehad kan prima behandeld worden, maar kan uiteindelijk last blijven behouden van de elektriciteit van de longen. Heel veel mensen ontwikkelen op hogere leeftijden suikerziekte. Dat is prima te behandelen met de ter beschikking zijnde medicamenten. Echter brengt dit weer problemen met de nieren met zich mee.

Complicaties

Dit probleem is echter één waar ook artsen niet veel over weten. Er zijn medicamenten die heel goed zijn vr jou hart, maar uiteindelijk een heel slecht effect hebben o bijvoorbeeld het functioneren van jou nieren. Medicijnen die je moete gebruiken voor je longen kunne bijvoorbeeld ok de regeling van je longen enorm tegengaan. Dit zijn geen grote problemen, maar, nog steeds onopgeloste problemen, waar zeker patiënten veel last van ondervinden.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. het is helemaal niet erg om over de toekomst na te denken en hoe je in de toekomst eruit zult zien, maar het is in ieder geval van belang dat je probeert te anticiperen op wat je te wachten zou kunnen staan. Wie gaat jou chronische ziekten behandelen? Ga je voor elke ziekte een andere specialist bezoeken? Bestaat de mogelijkheid er om misschien 1 arts te bezoeken die alle chronische ziekten kan behandelen? Dit is misschien een idee waar over nagedacht kan worden. Vele artsen en specialisten denken al hierover, maar het ligt uiteindelijk in de bedoeling dat dit idee in de praktijk wordt uitgevoerd.

 

Hier enkele video’s voor het omgaan met personen die lijden aan chronische ziektes

https://www.youtube.com/watch?v=8YhcTWZQiwk

https://www.youtube.com/watch?v=TBz4Cw5i2RI