Is er een link tussen Chronische ziekten en loodgieter zijn?

Elk werk komt met zijn eigen lasten en lusten. Voor loodgieters kan het werk naast uitdagend ook nog de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Indien deze van langdurige aard zijn en moeilijk te genezen kan er sprake zijn van een chronische aandoening of ziekte en kan je werk hierdoor in gevaar komen. Het is dus zaak om te begrijpen waar de eventuele gezondheidsrisico’s van het vak liggen.

Is er een relatie tussen de gebruikte materialen en hun invloed op de gezondheid?

Als loodgieter ben je bezig met een reeks aan gereedschappen en materialen om het werk gedaan te krijgen. Solderen behoort tot een van de voornaamste bezigheden en wordt ook gezien als voornaamste bron van loodvergiftiging bij loodgieters. De dampen die vrijkomen bij het solderen kunnen lood bevatten dat dan via de longen wordt opgenomen. Het is wel vereist dat er voor waterleidingnetwerken loodvrij soldeertin wordt gebruikt maar voor overige werkzaamheden is dat nog geen vereiste. Ook kom je in veelal oudere woningen weleens loden leidingen tegen. Ook bij het repareren van deze leidingen kan er loodstof vrijkomen .

Loodvergiftiging zorgt ervoor dat het zenuwstelsel wordt beschadigd. Ook kunnen de nieren en hersenen blijvend beschadigd worden. De symptomen kunnen variëren van misselijkheid en hoofdpijn tot slapeloosheid en bloedarmoede. Behandeling geschiedt in de vorm van chelatietherapie waarbij het overtollig lood in het lichaam wordt verwijderd door stoffen toe te dienen die het lood aan zich binden en vervolgens uit het lichaam verwijderen.

De schade aan de nieren en hersenen blijft echter.

Het is daarom belangrijk dat je bij het uitvoeren van werkzaamheden een gasmasker en handschoenen/gesloten kleding aan hebt zodat looddeeltjes en lood damp niet worden opgenomen door het lichaam.

De werkhouding als oorzaak van chronische klachten

Loodgieters hebben vanwege de aard van hun werk geen specifieke werkhouding maar moeten zich soms in de meest ingewikkelde posities begeven om het werk gedaan te krijgen. Vooral bij kusjes waarbij je voor langere periodes gehurkt op de knieën gebukt moet werken is de kans groot dat er zich na een verloop van tijd er klachten van kniepijn kunnen voortdoen. Bij het langdurig hurken op de knieën ontstaat er namelijk grote druk op de slijmbeursen. Deze bevinden zich tussen de kniespieren en het bot. Onder langdurige grote druk kunnen de slijmbeursen gaan ontsteken en voor pijnlijke knieën zorgen.

Bij het uitvoeren van langdurige werkzaamheden waarbij je gehurkt moet zitten is het belangrijk om op regelmatige basis korte pauzes te nemen en de benen te strekken. Ook het gebruik van een kussen onder de knieën kan heel verlichtend werken.

Zoals je boven hebt kunnen lezen zijn er wel de nodige risico’s voor het loodgieters vak waarbij er mogelijk chronische ziektes kunnen ontstaan. Deze kunnen echter tot een minimum worden beperkt indien de juiste preventie maatregelen worden getroffen. Met bovenstaande uitleg betreffende de risico’s, symptomen en preventie maatregelen moet het best wel lukken om het loodgieters vak nu uit te voeren op een  wijze die de gezondheid niet in gevaar brengt.

De toekomst met chronische ziektes

 

Op dit moment worden huisartsen overspoeld met patiënten die last hebben van chronische ziekten. Dit is misschien wel de grootste uitdaging in de moderne geneeskunde. naast alle successen die geboekt zijn, is de stapeling van chronische ziekten waarmee de arte nog te maken hebben.

Succes in geneeskunde

Het succes van de geneeskunde verstaald zich sinds de afgelopen Jaren in een veel betere overleving. Iets dat de laatste jaren een enorme helling is geworden is dat wij steeds langer leven. Dat is ook heel erg zichtbaar, e zie je ook om je heen en op straat. Het is zo een groot effect dat je het ok echt ziet in het dagelijks leven. Vijftig jaar geleden werden mensen heel moeilijk 70 of 75 jaar. Vandaag de dag wordt men met wat extra moeite 80 tot 85 jaar. Als jet zo door gaat, heeft de baby die morgen geboren wordt, 50% de kans om 100jaar te worden. Hoe komt dat nou? Gewoon omdat de artsen en specialisten nu beter in staat zijn ziektes te behandelen. Artsen zin bijvoorbeeld steeds knapper geworden in transplantatie. Als je nieren het niet goed doen, kun je vervangende therapie gebruiken. Eigenlijk wordt er steeds meer mogelijk. Zo kunnen wij steeds langer leven.

Implicaties

En dit brengt ons op de vraag als de ziektes die nu heel goed behandeld kunnen worden, helemaal weg zijn. het antwoord hierop blijkt volgens deskundigen nog een tijdje negatief te zijn. Iemand met een heel groot hartinfarct of een tweede hartinfarct, die goed behandeld is geworden, kan dan nog last blijven behouden van zijn zwakke hart. Iemand die zijn hele leven lang longproblemen heeft gehad kan prima behandeld worden, maar kan uiteindelijk last blijven behouden van de elektriciteit van de longen. Heel veel mensen ontwikkelen op hogere leeftijden suikerziekte. Dat is prima te behandelen met de ter beschikking zijnde medicamenten. Echter brengt dit weer problemen met de nieren met zich mee.

Complicaties

Dit probleem is echter één waar ook artsen niet veel over weten. Er zijn medicamenten die heel goed zijn vr jou hart, maar uiteindelijk een heel slecht effect hebben o bijvoorbeeld het functioneren van jou nieren. Medicijnen die je moete gebruiken voor je longen kunne bijvoorbeeld ok de regeling van je longen enorm tegengaan. Dit zijn geen grote problemen, maar, nog steeds onopgeloste problemen, waar zeker patiënten veel last van ondervinden.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. het is helemaal niet erg om over de toekomst na te denken en hoe je in de toekomst eruit zult zien, maar het is in ieder geval van belang dat je probeert te anticiperen op wat je te wachten zou kunnen staan. Wie gaat jou chronische ziekten behandelen? Ga je voor elke ziekte een andere specialist bezoeken? Bestaat de mogelijkheid er om misschien 1 arts te bezoeken die alle chronische ziekten kan behandelen? Dit is misschien een idee waar over nagedacht kan worden. Vele artsen en specialisten denken al hierover, maar het ligt uiteindelijk in de bedoeling dat dit idee in de praktijk wordt uitgevoerd.

 

Hier enkele video’s voor het omgaan met personen die lijden aan chronische ziektes

https://www.youtube.com/watch?v=8YhcTWZQiwk

https://www.youtube.com/watch?v=TBz4Cw5i2RI

 

Oorzaken van chronische pijn

 

Wanneer spreek je van Chronische Pijn? Er zijn chronische aandoeningen aan bijvoorbeeld de longen waarvan je weet dat die nooit meer over zullen gaan. Bij chronische pijn is dat niet zo.er wordt gesproken van Chronische pijn als pijn langer duurt van zes weken of 3 maanden. Het hangt eigenlijk een beetje van de definitie af. In de meeste gevallen ontdekken mensen het pas wanneer ze al jaren pijn hebben geleden. Het woord ‘chronisch’ in chronische pijn, zegt alleen iets over het verleden dus. Het spreekt van hoelang de pijn al duurt. Het zegt nog niets over de toekomst. Gaat het over of gaat het niet over, dat weet de arts zelfs soms niet.

De te behandelen onderwerpen zijn:

 • Oorzaken
 • Voorbeeld illustratie
 • Afleidingsmanoeuvre
 • Hersenen

Oorzaken

De meeste soorten klachten worden veroorzaakt door kleine verkrampingen in de spieren. Deze verkrampingen worden triggerpoints genoemd. Die kunnen op een ander plek pijn geven dan waar zij eigenlijk zitten. Echter is dit niet de nummer 1 oorzaak ondanks het een meest voorkomende oorzaak is. Andere zaken die richting Chronische pijn kunnen leiden zijn je werkhouding, je voeding. Ook dit zijn geen definitief bepalende factoren.

Veel boeken hebben het over vormen van overbelasting(wanner je continu teveel doet van waarvoor je getraind bent).

Voorbeeld illustratie

Een factor dat bepalend is voor dit probleem is te illustreren in een verhaal.

Stel je nou eens voor dat je een hee slechte pokerspeler bent. Je besluit om te gaan bluffen. Echter heb je van je moeder geleerd dat je niet mag liegen, dus voel jij je wat ongemakkelijk. Als de ander zijde van de tafel goed is, kan die zo een slechte pokerspeler als jou herkennen. Je kunt verdacht gedrag gaan vertonen. Je doet er dus alles aan om dit niet te laten merken. Jou zenuwstelsel probeert deze emotie van liegen, te parkeren. Je wordt al het ware onderdrukt.

Afleidingsmanoeuvre

Zo probeert het lichaam ook altijd een afleidingsmanoeuvre te creëren. Zo zijn er een aantal emoties die ondraaglijk zijn voor jou lichaam. Dat zijn emoties van woede en boosheid, verdriet en angst. Deze emoties worden dus vaak overschaduwd door een simpele pijn aan e nek voorbeeld. Jou onbewust onderduikte emotie is in beginsel de oorzaak van het highlighten van nekpijn.

Hersenen

Het is echter wel mogelijk om de hersenen te trainen om dit soort van problemen te voorkomen. Je kunt triggerpointbehandelingen op loslaten of zeker ook de artst consulteren om het probleem te verhelpen. Het is duidelijk dat het probleem vooral met het denken van de mens te maken heeft. Wat hier dus zeker van belang is dat de oorzaak van het probleem(de onderdrukte emotie) moet worden aangepakt. Wordt dat niet aangepakt, dan bestaat de kans dat de chronische pijn zich weer doet opdagen, op of de zelfde plek, of een nieuwe last vormt. Verplaatst de pijn zich van jou nek naar jou schouder, dan dien je telkens weer nieuwe behandelingen moeten uitzoeken.

Belangrijk is dus dat de hersenen goed worden getraind en waken voor het niet ontduikenvan emoties.

Enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=8YhcTWZQiwk

https://www.youtube.com/watch?v=XePJoQs2tdE

 

 

 

De relatie tussen leefstijl en chronische ziekten

Leefstijl, zijn de keuzes en de manier van doen en laten in je leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn op:

 • Sociaal gebied
 • Economisch gebied
 • Cultureel gebied
 • En Gezondheid

In dit artikel zal er worden ingegaan op de relatie tussen leefstijl en chronische ziekten. Er wordt us gekeken naar het aspect  op het gebied van gezondheid. Er zal gebruik worden gemaakt van een voorbeeld. Wij nemen als voorbeeld een fictieve Jan. Jan is 40 jaar oud en lijdt aan Diabetes Mellitus Type. Jan is al 15 jaar gerouwd en heeft twee kinderen. Naast diabetes heeft Jan ook last van Hartdalen en Nierfalen. Voor het nierfalen, moet hij regelmatig naar het ziekenhuis voor Hemodialyse. Hemodialyse is een behandeling die het bloed zuivert en overtillog vocht verwijderd. Dat gebeurt in een kunstnier(een filter die aan een dialyse machine is verbonden). Dit moet vier keer vier uren per week. Hierdoor is Jan arbeidsongeschikt verklaart.

Economisch Kapitaal

Het feit dat Jan arbeidsongeschikt is verklaart, heeft invloed op zijn economisch kapitaal. Het economisch kapitaal bestaat uit de financiële middelen de mensen hebben om macht en invloed te bereiken binnen een samenleving. Jan kan niet meer werken. Hoerdoor daalt het inkomen van het gezien van Jan. Het enige inkomen komt nu van Zijn vrouw die ook al parttime werkt. Het gezin van Jan heeft nu moeite om haar maandelijkse lasten zoals de huur van het huis, gas, elektriciteit etc. te betalen.

Cultureel kapitaal

Zo zie je dat het diagnose van diabetes bij Jan ook invloed heeft gehad op het cultureel kapitaal. Culturele kapitaal is de culturele competentie die mensen bezitten. Socialisatie is het overnemen van die culturele competenties. Gebeurd dat niet, dan zit de mens in een lastige positie. Door zijn ziekte, is Jan vaak vermoeid. Hij ligt dus veel op bed. Hierdoor kan hij veel activiteiten niet meer ondernemen. Ook heeft het invloed op de relatie met zijn vrouw. Zijn ziekte heeft dus hier ook invloed op zijn sociale kapitaal. Jan heeft zorg nodig. Zijn dagelijkse zorg wordt door zijn vrouw en kinderen, thuis, gedaan. Zij verlenen mantelzorg. Dit betekend dat zijn vrouw en kinderen hem in feite niet alleen kunnen laten. De ziekte van Jan heeft dus ook invloed op zijn vrouw en kinderen. Ze kunnen niet meer op vakantie of zomaar een dagje weg.

Geïnternaliseerde vaardigheden

Door zijn ziekte heeft Jan andere geïnternaliseerde vaardigheden dan een gezond persoon. Geïnternaliseerde vaardigheden zijn vaardigheden die iemand zich zo eigen heeft gemaakt dat zij automatisme worden. Bij Jan zijn dat Insuline prikken, Bloed prikken en eten op regelmatige tijden.

Toekomstbeeld

De ziekte heeft ook invloed op het toekomstbeeld van Jan. Voor zijn nierfalenmoet hij vier keer per week naar het ziekenhuis voor Hemodialyse. Dit vergt veel van zijn lichaam, en vooral van zijn hart. Hij heeft al last van Hartfalen. Het toekomstbeeld is dus heel somber. Er is kans dat hij door al deze vermoeiende verplichtingen ook kan gaan overleiden.

Hier enkele video’s voor het omgaan met personen die lijden aan chronische ziektes

https://www.youtube.com/watch?v=8YhcTWZQiwk

https://www.youtube.com/watch?v=XePJoQs2tdE

 

Chronische ziekte: Falen van de nierfunctie

 

Chronische ziektes zorgen voor heel wat erupties in vooral het sociaal leven van de mens. De tijd en moeite die erdoor verloren gaat, is Emmens. Artsen over de gehele wereld proberen al jaren om oplossingen te vinden voor de verschillende chronische ziektes, maar komen tot heden nog niet eruit. In dit artikel wordt het falen van de nierfunctie besproken.

De Nieren

De nieren zijn boonvormige organen van ongeveer 12 centimeters groot. Ze liggen aan de rugzijde van je lichaam, ter hoogte van je taille. Ieder mens heeft twee nieren, die links en rechts van je wervelkolom liggen. In de nieren wordt urine gevormd. De urine stroomt van de nier, via de urineleider naar je blaas., en vanaf je blaas, via de urinebuis naar buiten.

De nieren hebben drie belangrijke functies:

 • Schadelijke afvalstoffen uit je bloed filteren en via urine uit je lichaam en bloed affilteren.
 • De vocht en zout balans in je lichaam regelen.
 • Het produceren van hormonen

Bij een nieraandoening is er een verandering in e bouw of werking van de nieren. Denk hierbij aan zaken als een ontsteking, beschadiging, een tumor of een schadelijk e bijwerking van geneesmiddelen die een aandoening van de nier kunnen veroorzaken.

Een nieraandoening heeft vaak verdere gevolgen voor de gezondheid en het functioneren van de rest van het lichaam. Wanneer je een nieraandoening hebt, kunt je te maken krijgen met het nierfalen. In dat geval, zijn je nieren niet meer instaat om voldoende afvalstoffen uitje bloed te filteren en uit je lichaam te verwijderen.

Signalen

Signalen wanneer de nieren niet goed werken kunne zijn:

 • Moeheid
 • Misselijkheid
 • Mindere eetlust
 • Jeukende huid
 • Hogere bloeddruk
 • Concentratieproblemen
 • Slechte nachtrust of
 • Juist teveel slaap
 • En kortademigheid

Chronische pijn

Om een tussendoortje hier in te schuiven, kan even wat uitleg over chronisch pijn goed aan te pas komen. Wanneer spreek je van Chronische Pijn? Er zijn chronische aandoeningen aan bijvoorbeeld de longen waarvan je weet dat die nooit meer over zullen gaan. Bij chronische pijn is dat niet zo.er wordt gesproken van Chronische pijn als pijn langer duurt van zes weken of 3 maanden. Het hangt eigenlijk een beetje van de definitie af. In de meeste gevallen ontdekken mensen het pas wanneer ze al jaren pijn hebben geleden. Het woord ‘chronisch’ in chronische pijn, zegt alleen iets over het verleden dus. Het spreekt van hoelang de pijn al duurt. Het zegt nog niets over de toekomst. Gaat het over of gaat het niet over, dat weet de arts zelfs soms niet.

 

Voorlopige oplossingen

Als de werking van het nier niet hersteld kan worden en he nierfalen te erg is om je lichaam gezond te houden, is soms dialyse nodig. Dit is nodig als de nieren minder van 10% functioneren. De functie van je nieren wordt dan kunstmatig overgenomen. Er zijn twee vormen van dialyse, te weten Hemodialyse en Peretoieaaldialyse. Bij Hemodialyse wordt je bloed buiten je lichaam gefilterd middels een dialyse machine. Bij peretoniaaldialise laten ze spoelvloeistoffen in je buikholte lopen die de afvalstoffen aan je bloed onttrekt.

Als alternatief voor dialyse kan niertransplantatie gedaan worden. dan krijg je een gezonde nier van iemand anders. Je huisarts kan meer informatie verstrekken over de aandoening en de mogelijke behandelingen.

Enkele video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=KlXTIDxbHQ0

https://www.youtube.com/watch?v=TBz4Cw5i2RI